Dubai


Els diners del negoci del petroli intenta satisfer els desitjos de tots. Una cosa que no pot comprar és el factor humà que aquesta regió ha perdut.